โลโก้เว็บไซต์ ทุนการศึกษา Ernst Mach-Grant – ASEA-UNINET ประจำปี 2566 | งานประชุมคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ทุนการศึกษา Ernst Mach-Grant – ASEA-UNINET ประจำปี 2566

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 14 พฤศจิกายน 2565 โดย นคร คำกิติ จำนวนผู้เข้าชม 1040 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

     ด้วยเครือข่ายมหาวิทยาลัยในทวีปยุโรปและมหาวิทยาลัยในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ASEAN-. European Academic University Network, ASEA-. UNINET)  ได้ประชาสัมพันธ์ทุนศึกษา Ernst Mach-Grant – ASEA-UNINET scholarships ณ  สาธารณรัฐออสเตรีย ประจำปีการศึกษา 2566 โดยสรุปข้อมูลได้ดังนี้

ประเภททุน  ประกอบด้วย:

1. PhD Grant  ทุนศึกษาระดับปริญญาเอก ระยะเวลา: 36 เดือน สำหรับบุคคลทั่วไป

2. Postdoc Grant ทุนวิจัยหลังปริญญาเอก ระยะเวลา: 3-9 เดือน สำหรับคณาจารย์และนักวิจัยของสถาบันอุดมศึกษาไทยที่เป็นสมาชิกเครือข่าย ASEA-UNINET รวมถึง  ASEA-UNINET candidate member

3. Music Practice Grant สำหรับนักศึกษาที่กำลังศึกษาในระดับปริญาตรีหรือปริญาโทและบุคคลทั่วไปที่จบการศึกษาระดับปริญาตรีหรือโท สาขาดนตรีคลาสสิก การขับร้อง การประพันธ์เพลง และการอำนวยเพลง 

ผู้สนใจศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://drive.google.com/drive/mobile/folders/1fN3F01Mk_ow7bC5_ZzCEjvIm4ap_wLmx?usp=sharing

มีกำหนดปิดรับสมัครในวันที่ 15 มีนาคม 2566 

 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา