โลโก้เว็บไซต์ 2022-12-10 | งานประชุมคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 วันที่ : 2022-12-10

คณะวิทย์ฯ จัดอบรมเชิงปฎิบัติการทางวิทยาศาสตร์แก่นักเรียนโรงเรียนเชียงรายวิทยาคม
เสาร์ 10 ธันวาคม 2565 / ข่าวกิจกรรม

     เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิชช์ ธนะศานวรคุณ รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พร้อมด้วย ดร.สุบิน ใจทา ดร.ภัทรานิษฐ์ ดำรงค์โรจน์ธนัท อาจารย์สาขาวิทยาศาสตร์ เป็นวิทยากรในการอบรมเชิงปฎิบัติการทางวิทยาศาสตร์ รายวิชาฟิสิกส์ และวิชาเคมี เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจด้านฟิสิกส์ และเคมี รวมถึงการบูรณาการงานบริการวิชาการเข้ากับการเรียนการสอน แก่นักเรียนโรงเรียนเชียงรายวิทยาคม  ในระหว่างวันที่ 8-9 ธันวาคม 2565 ณ ห้องทดล... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 1 ทั้งหมด 1


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา