โลโก้เว็บไซต์ Open House Rmutl Phitsanulok “เปิดบ้านหลังที่สอง เพิ่มมุมมองทางการศึกษา” | งานประชุมคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Open House Rmutl Phitsanulok “เปิดบ้านหลังที่สอง เพิ่มมุมมองทางการศึกษา”

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 18 สิงหาคม 2566 โดย นางปภาดา พลอยอิ่ม จำนวนผู้เข้าชม 2264 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 18 สิงหาคม 2566  นายบุญฤทธิ์  สโมสร  ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก  ประธานในพิธีเปิดโครงการ Open House Rmutl Phitsanulok  “เปิดบ้านหลังที่สอง เพิ่มมุมมองทางการศึกษา” ภายใต้สโลแกน  “เรียน รู้ เล่น เกษตรสร้างสรรค์ นวัตกรรม BCG”  โดยมีคณะผู้บริหาร  คณาจารย์  พนักงาน และนักศึกษา  ร่วมต้อนรับคณะผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ผู้อำนวยการโรงเรียน  ครู และนักเรียน    ณ  อาคารอเนกประสงค์

          ด้วยบทบาทหน้าที่ของสถาบันอุดมศึกษา ในการมุ่งเน้นผลิตบัณฑิตเพื่อเป็นกำลังสำคัญ ในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ ต่อไป  และเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ด้านการเรียนการสอนให้กับนักเรียนนักศึกษา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก จึงจัดโครงการดังกล่าวขึ้นเพื่อแนะนำหลักสูตรให้เป็นที่รู้จักสำหรับนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษา ผู้ปกครอง และบุคคลทั่วไป  และเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในหลักสูตร/สาขาวิชา การเรียนการสอนของคณะต่างๆ ในมหาวิทยาลัยฯ  

          กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย นิทรรศการให้ความรู้  การแนะนำ/การสาธิต/การแสดงตัวอย่าง ด้านการเรียนการสอน  นำเสนอผลงาน  สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมของนักศึกษา  ผลงานด้านงานวิจัยและบริการวิชาการ  จากคณาจารย์  บุคลากรและนักศึกษา  จาก 3 คณะ  ประกอบด้วย 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร  จำนวน  6 หลักสูตร
คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  จำนวน  3 หลักสูตร
คณะวิศวกรรมศาสตร์  จำนวน 4 หลักสูตร
และการแข่งขันทักษะทางวิชาการของนักเรียน 14 รายการ 

-การแข่งขันตอบปัญหาทางพืชศาสตร์  -การแข่งขันรีดนมโคจากเต้าเทียม   -การแข่งขันไก่อบฟาง

-การแข่งขันจับปลา  -การแข่งขันเหวี่ยงแห  -การขันวาดภาพดิจิทัล

-การแข่งขันการทำภารกิจบินอากาศยานไร้คนขับด้วยโปรแกรมจำลองการบิน

-การแข่งขันการโค๊ดดิ้งด้วยภาษาไพทอนเพื่อสำหรับหุ่นยนต์ขนส่งทางการเกษตร  

-การแข่งขันแต่งหน้าเค้ก   -การแข่งขันอ่านออกเสียงภาษาไทย

-การแข่งขัน Spelling Bee ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

-การแข่งขัน สุนทรพจน์ หัวข้อ “รักษ์โลก”   -การแข่งขันจรวดขวดน้ำ

-การแข่งขันการประกวดจัดแจกันดอกไม้ตามทรงสมัยนิยม
          ซึ่งได้รับเกียรติจาก  ผู้บริหารสถานศึกษา ครูแนะแนว และนักเรียน   พร้อมทั้ง ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกร่าง หมู่ที่ 1 – 9 และ หมู่ที่ 11 – 12  เข้าร่วมงานออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา