โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา น่าน รับสมัครและสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งอาจารย์ ประจำหลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ | งานประชุมคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มทร.ล้านนา น่าน รับสมัครและสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งอาจารย์ ประจำหลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 3 มีนาคม 2566 โดย สกนธ์ เรืองฉาย จำนวนผู้เข้าชม 5604 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

เรื่อง การรับสมัครและสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว

     ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน มีความประสงค์จะรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งอาจารย์ เพื่อปฏิบัติงานประจำหลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา ดังรายละเอียดเอกสารแนบ

     - ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งอาจารย์ หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า

     - ใบสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งอาจารย์ หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า

(ประกาศ ณ วันที่ 3 มีนาคม 2566)ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา