โลโก้เว็บไซต์ รางวัล Wenhui Award 2022 Education Innovations for Learning Recovery | งานประชุมคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

รางวัล Wenhui Award 2022 Education Innovations for Learning Recovery

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 9 ธันวาคม 2565 โดย นคร คำกิติ จำนวนผู้เข้าชม 3457 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

     องค์การยูเนสโก ประกาศรับสมัครเข้ารับการคัดเลือกรางวัล Wenhui Award 2022 ภายใต้หัวข้อ Education Innovations for Learning Recovery ซึ่งจะมอบให้กับบุคคลหรือสถาบันที่ได้สร้างนวัตกรรมด้านการศึกษาที่มีความโดดเด่นในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก จำนวน 2 รางวัล ผู้ชนะรางวัลจะได้รับประกาศนียบัตร และเงินรางวัล จำนวน 20,000 เหรียญสหรัฐฯ โดยผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

  1. เป็นบุคคลหรือสถาบันจากประเทศสมาชิกยูเนสโกในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก
  2. ได้ริเริ่ม พัฒนา และดำเนินการด้านนวัตกรรมที่สอดคล้องกับการพัฒนาด้านการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ซึ่งจะช่วยให้เกิดการเข้าถึงการศึกษาในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกอย่างเท่าเทียม และมีคุณภาพ
  3. นวัตกรรมที่เสนอได้รับรองแล้วว่าสร้างโอกาสและคุณภาพทางการศึกษาในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก
  4. ได้อุทิศตนอย่างต่อเนื่องในการส่งเสริมการเข้าถึงสถานศึกษา การยกระดับคุณภาพการศึกษา และการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

     สำหรับบุคคลหรือสถาบันที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและสนใจเข้ารับการคัดเลือกฯ สามารถจัดส่งใบสมัครและหลักฐานต่างๆมายัง สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (สป.ศธ.) ในฐานะสำนักเลขาธิการคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษาฯ สหประชาชาติ ภายในวันที่ 20 มกราคม 2566 หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป.ศธ. โทรศัพท์ 0 2628 5646 ต่อ 115

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา