โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา น่าน ร่วมการแข่งขันเรือยาวประเพณีชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ประจำปี 2565 จ.พิจิตร | งานประชุมคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มทร.ล้านนา น่าน ร่วมการแข่งขันเรือยาวประเพณีชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ประจำปี 2565 จ.พิจิตร

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 5 กันยายน 2565 โดย สกนธ์ เรืองฉาย จำนวนผู้เข้าชม 3179 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

yesขอแสดงความยินดีกับทีมชมรมเรือพาย มทร.ล้านนา น่าน ในนาม "เรือพิจิตรนาวา มทร.ล้านนาน่าน จ.น่าน"yes

          วันอาทิตย์ที่ 4 กันยายน 2565 มทร.ล้านนา น่าน โดย อ.อธิปัตย์ สายสูง ผู้จัดการทีม และนายอภิเดช กรรณิกา งานศูนย์วัฒนธรรม กองการศึกษาน่าน ได้นำทีมเรือพายในนาม "เรือพิจิตรนาวา มทร.ล้านนาน่าน จ.น่าน" ร่วมการแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2565 ณ ลำน้ำน่าน หน้าวัดท่าหลวง พระอารามหลวง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร โดยมี นายไพบูลย์ ณะบุตรจอม ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธานในพิธีปิดการแข่งขัน มีประชาชนและนักท่องเที่ยวเข้าชมการแข่งขันอย่างเนืองแน่นเต็มทั้งสองฝั่งของแม่น้ำน่าน

          ผลการแข่งขัน ประเภทเรือยาวใหญ่ 55 ฝีพาย ก2 ชนะเลิศ ได้แก่ เรือพิจิตรนาวา มทร.ล้านนาน่าน จ.น่าน รับถ้วยรางวัลเกียรติยศ พร้อมเงินรางวัล 70,000 บาท

เพิ่มเติม : 4 ก.ย. 65 มทร.ล้านนา น่าน ร่วมการแข่งขันเรือยาวประเพณีชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ประจำปี 2565 จ.พิจิตร

ภาพ : อภิเดช งานศูนย์วัฒนธรรม กองการศึกษาออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา