โลโก้เว็บไซต์ ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานสัมมนาการขอตำแหน่งทางวิชาการและประโยชน์จากโครงการ Talent Mobility | งานประชุมคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานสัมมนาการขอตำแหน่งทางวิชาการและประโยชน์จากโครงการ Talent Mobility

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 12 เมษายน 2565 โดย อภิญญา พูลทรัพย์ จำนวนผู้เข้าชม 3597 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

  สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

             ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานสัมมนาการขอตำแหน่งทางวิชาการและประโยชน์จากโครงการ Talent Mobilityเพื่อนำเสนอกรณีศึกษาของการนำผลงาน Talent Mobility มาใช้สำหรับการขอตำแหน่งวิชาการและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการดำเนินการระหว่างนักวิจัยเกี่ยวกับการนำผลงานวิจัยด้านอุตสาหกรรมมาใช้สำหรับการขอตำแหน่งทางวิชาการ 

ในวันจันทร์ 18 เมษายน 2565  เวลา 09.00-12.00 น.

รูปแบบกิจกรรม : Hybrid Event

Online ผ่านระบบ Zoom meeting (Meeting ID :957 4675 7174 Password : 633124 ) 

และ live facebook ที่  https://www.facebook.com/MHESIThailand

Onsite ณ ห้องประชุม นิมมาน คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ 1 ชั้น 5 จ.เชียงใหม่


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา